Skip to main content

Dobharcheantar SC010 na Simhean

51.825244 -9.538935

Is fo-dhobharcheantar na Simhean é Dobharcheantar SC010 na Simhean a ardaíonn sa Cheacha i gCiarraí theas. Sruthaíonn sí siar ó thuaidh chun nascadh le hinbhear an Ribhéir atá gar do bhaile Neidín.

Dobharcheantar SC010 na Simhean

Is é 100.5 km2 achar an fho-dhobharcheantair seo. Tá ardstádas ag an gcuid is mó den dhobharcheantar seo agus breithnítear nach bhfuil sé i mbaol nach mbainfidh sé cuspóir an Phlean Bainistíochta Abhantraí atá aige.

Is é seo an dobharcheantar “rialaithe” agus úsáidfear é chun an feidhm chosanta a thaiscéal. Sa dhobharcheantar seo, déanfar an méid seo a leanas leis an tionscadal; monatóireacht a dhéanamh ar chaighdeán an uisce, monatóireacht a dhéanamh ar úsáid na talún agus ar an athrú agus; feasacht a ardú maidir le tábhacht na ndobharlach a bhfuil ardstádas acu.