Skip to main content

Dobharcheantar SC060 na Laoi

51.962863 -8.66974

Is é dobharcheantar SC060 na Laoi, ar a dtugtar an Shournagh freisin, a ardaíonn sa Bhograch ar an taobh thiar thuaidh de Chathair Chorcaí. Sruthaíonn sé i dtreo soir ó dheas, trí bhaile beag Theamhrach, sula nascann sé leis an Laoi gar do Charraig Ruacháin, Siar ó Chathair Chorcaí.

Dobharcheantar SC060 na Laoi

Tuairim is 130km2 is ea achar an dhobharcheantair. Tá cuspóir ardstádais ag trí cinn de na cúig fho-abhantrach a chuimsítear san fho-dhobharcheantar, a mbíonn an dá cheann eile ag cur isteach orthu agus dá bharr sin d’fhéadfadh sé go mbeadh tionchar acu ar an stádas atá ag na fo-abhantracha a bhfuil cuspóir ardstádais acu.

Níl aon cheann de na trí dhobharlach a bhfuil cuspóir ardstádais acu sa dhobharcheantar seo ag baint a gcuspóra amach: tá ceann amháin acu tar éis titim go stádas maith a bheith aige agus thit dhá cheann eile acu go stádas measartha a bheith acu sa seal monatóireachta is déanaí. Breithnítear na trí cinn acu a bheith i mbaol nach mbainfidís a gcuspóirí amach faoin bPlean Bainistíochta Abhantraí.

Is iad seo a leanas na brúnna suntasacha a aithníodh ar na dobharlaigh seo: an talmhaíocht, an hidreamoirfeolaíocht, an fuíolluisce uirbeach, an fuíolluisce tí agus an rith chun srutha uirbeach.

Tá na hithreacha sa dobharcheantar seo saorshilteach, rud atá beagáinín neamhghnách i gcomhthéacs na n-aibhneacha a bhfuil cuspóir ardstádais acu. Sna léarscáileanna ina léiríonn an tionchar truaillithe a d’fhéadfadh a bheith ann (PIP) a dhéanann an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil léirítear PIP ard don níotráit agus PIP an-íseal don fhosfar.