Skip to main content

Dobharcheantar SC060 na Dubhabhann

52.190206 -8.829133

Cuireadh síneadh leis an bhfo-dhobharcheantar seo, mar a leagtar amach i bPlean an Cheantair Abhantraí, le fo-abhantrach Lios Uí Dhúgáin Thuaidh 010 a chur leis agus cuid de phríomhchainéal na Dubhabhann í féin a fhágáil ar lár, chun dobharcheantar léirithe atá ina dhobharcheantar iomlán geografach, comhleanúnach a chruthú, chun críocha thionscadal Uiscí LIFE.

Dobharcheantar SC060 na Dubhabhann

Tá sé seo ina fho-dhobharcheantar abhann ar a dtugtar an Abha Bheag (nach í an abhainn a sruthaíonn trí Chill na Mallach í áfach) a ardaíonn go dtí Lios Cearúill ó dheas i gCo. Chorcaí agus a shruthaíonn ó dheas chun nascadh le príomhchainéal na Dubhabhann atá soir ó Bhántír atá i gCo. Chorcaí freisin.

Tá achar ?? ag an dobarcheantar. Tá cuspóir ardstádais ag an dá dhobharlach a chuimsítear sa dhobharcheantar léirithe. Leis sin ráite, tá ceann amháin acu tite go stádas maith a bheith aige ar feadh an dá sheal monatóireachta is déanaí, ní dhéantar monatóireacht ar an gceann eile, ach thug an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil stádas tuartha le bheith ard dó.

Is iad an talmhaíocht agus an hidreamoirfeolaíocht na brúnna suntasacha atá sa limistéar seo. Tá meascán de limistéir sa dobharcheantar seo a mbreithnítear tionchar ard truaillithe a bheith acu ar an bhfosfar agus an níotráit araon.