Skip to main content

Dobharcheantar SC020 na Suca

53.689168 -8.562645

Is fo-dhobharcheantar den Abhann Island é Dobharcheantar SC020 na Suca atá ar an teorainn le Gaillimh agus Ros Comáin agus sruthaíonn sí trí bhaile Bhéal Átha Mó sula nascann sí le príomhchainéal na Suca.

Dobharcheantar SC020 na Suca

Tuairim is 145km2 is ea achar an dhobharcheantair. Ar na seacht ndobharlach atá san fho-dhobharcheantar seo, níl ardstádas ach ag ceann amháin acu. Tá cúig cinn de na dobharlaigh sin atá fágtha taobh thuas den dhobharlach seo áfach, agus dá bhrí sin d’fhéadfadh gníomhaíochtaí sna fo-dhobharcheantair seo tionchar a bheith acu air. Faoi láthair níl an dobharlach a bhfuil cuspóir ardstádais aige ag baint a chuspóra amach agus tá sé tar éis titim go stádas maith a bheith aige sa dá sheal monatóireachta is déanaí. Breithnítear é a bheith i mbaol nach mbainfidh sé an cuspóir ardstádais amach a leagtar amach dó sa Phlean Bainistíochta Abhantraí d’Éirinn.

Tuairiscítear gur fuíolluisce uirbeach an brú suntasach ar an dobharlach a bhfuil cuspóir ardstádais aige, ach is brúnna suntasacha iad an talmhaíocht agus an hidreamoirfeolaíocht i gcúpla ceann de na dobharlaigh in aghaidh srutha.

Is limistéir iad seo a mbíonn tionchar ard truaillithe acu ar fhosfar san fho-dhobharcheantar chomh maith le cion ard d’ithreacha móna.