Skip to main content

Tá sé fho-dhobharcheantar roghnaithe le bheith ina ndobharcheantair léirithe do thionscadal uiscí life. Déanfar bearta chun dul i ngleic le brúnna éagsúla lena n-áirítear an hidreamhoirfeolaíocht, an fhoraoiseacht, an talmhaíocht, an fuíolluisce agus brúnna eile a thástáil i gcúig cinn de na ceantair sin, agus feidhmeoidh an séú ceann ina limistéar rialaithe. Seachas an limistéar rialaithe, roghnaíodh na dobharcheantair seo mar go bhfuil baol ann nach mbainfidh siad amach an cuspóir ardstádais atá leagtha amach dóibh faoin bPlean Bainistithe Abhantrach d’Éirinn 2022- 2027.

1

Dobharcheantar SC010 Abhainn Mhór


53.067398 -6.294448
Is fo-dhobharcheantar na hAbhann Móire é Abhainn Mhór SC010, a ardaíonn i Sléibhte Chill Mhantáin agus a shruthaíonn i dtreo soir ó dheas sula gcasann sé ó dheas agus nascann
léigh tuilleadh

2

Dobharcheantar SC060 na Dubhabhann


52.190206 -8.829133
Cuireadh síneadh leis an bhfo-dhobharcheantar seo, mar a leagtar amach i bPlean an Cheantair Abhantraí, le fo-abhantrach Lios Uí Dhúgáin Thuaidh 010 a chur leis agus cuid de phríomhchainéal na
léigh tuilleadh

4

Dobharcheantar SC010 na Simhean


51.825244 -9.538935
Is fo-dhobharcheantar na Simhean é Dobharcheantar SC010 na Simhean a ardaíonn sa Cheacha i gCiarraí theas. Sruthaíonn sí siar ó thuaidh chun nascadh le hinbhear an Ribhéir atá gar do
léigh tuilleadh

5

Dobharcheantar SC020 na Suca


53.689168 -8.562645
Is fo-dhobharcheantar den Abhann Island é Dobharcheantar SC020 na Suca atá ar an teorainn le Gaillimh agus Ros Comáin agus sruthaíonn sí trí bhaile Bhéal Átha Mó sula nascann sí
léigh tuilleadh

6

Dobharcheantar SC060 na Laoi


51.962863 -8.66974
Is é dobharcheantar SC060 na Laoi, ar a dtugtar an Shournagh freisin, a ardaíonn sa Bhograch ar an taobh thiar thuaidh de Chathair Chorcaí. Sruthaíonn sé i dtreo soir ó
léigh tuilleadh

Dobharcheantar SC010 Abhainn Mhór i gCo. Chill Mhantáin


Cur chuige

Dobharcheantar SC060 Dubhabhann i gCo. Chorcaí


Cur chuige

Dobharcheantar SC060 na Laoi i gCo. Chorcaí


Cur chuige

Dobharcheantar SC010 na Suca i gCo. na Gaillimhe & i gCo. Ros Comáin


Cur chuige

Dobharcheantar SC010 na Simhe - Dobharcheantar Rialaithe


Cur chuige