Skip to main content

Dobharcheantar SC010 Abhainn Mhór

53.067398 -6.294448

Is fo-dhobharcheantar na hAbhann Móire é Abhainn Mhór SC010, a ardaíonn i Sléibhte Chill Mhantáin agus a shruthaíonn i dtreo soir ó dheas sula gcasann sé ó dheas agus nascann sé le hAbhainn Ghleann Dasáin atá gar do Ghleann Dá Loch.

Dobharcheantar SC010 Abhainn Mhór

Is é achar an fho-dhobharcheantair 141km2 agus tá sé comhdhéanta de sé dhobharlach, a bhfuil cuspóir ardstádais ag dhá cheann acu. Tá an dá cheann acu tar éis titim go stádas maith a bheith acu agus breithnítear iad a bheith i mbaol nach mbainfidís a gcuspóir amach faoin bPlean Bainistíochta Abhantraí. Cuireadh feabhas ar an tríú dobharlach, áfach, agus ardstádas a bheith aige agus tá sé tar éis a bheith ard le linn dhá sheal monatóireachta.

Is iad an fhoraoiseacht agus an talmhaíocht na brúnna suntasacha atá sa dhobharcheantar. Roghnaíodh an dobharcheantar seo i gcomhairle le Coillte agus leis an tSeirbhís Foraoiseachta mar is dócha go mbeidh gníomhaíocht shuntasach foraoiseachta sa limistéar le linn ré an tionscadail agus beifear in ann straitéisí bainistíochta iomchuí do limistéir a bhfuil ardstádas acu a fhorbairt dá bharr.