Skip to main content

Is iad Pleananna Bainistíochta Abhantraí na príomhuirlisí chun an Chreat-Treoir Uisce a chur chun feidhme. Déantar iad a dhréachtú i ndiaidh comhairliúchán poiblí fairsing agus bíonn siad bailí ar feadh tréimhse sé bliana. Is é is aidhm don Phlean Bainistíochta Abhantraí a chinntiú go ndéantar ár n-uiscí nádúrtha a bhainistiú ar bhealach inbhuanaithe, go gcosnaítear acmhainní fionnuisce nach mbeidh tuilleadh meatha ann; agus i gcás inar gá, déantar aibhneacha, lochanna agus dobharlaigh cósta a thabhairt ar ais chuig stádas maith éiceolaíochta a bheith acu.

Bhí an chéad tréimhse den Phleanáil Bainistíochta Abhantraí ar bun ó 2009 go 2015. Le linn na tréimhse seo roinneadh oileán na hÉireann ina 8 gceantar abhantraí agus rinneadh pleananna aonair do gach ceantar. Sa 2ú tréimhse laghdaíodh é seo go raibh Ceantar Abhantraí amháin ann don phoblacht agus ceantar abhantraí idirnáisiúnta amháin ar feadh na teorann le Tuaisceart Éireann. Tá an 3ú tréimhse den Phlean Bainistíochta Abhantraí do 2022-2027 á thabhairt chun críche faoi láthair. Is féidir tuilleadh eolais ar Phlean Bainistíochta Abhantraí 2022-2027 a fháil ar an nasc thíos.