Skip to main content

Ag obair le chéile chun ár gcomhshaol agus ár bpobail tuaithe a chosaint, a athchóiriú, meas a léiriú orthu agus iad a choinneáil.

Ceann de na príomhaidhmeanna atá ag tionscadal ‘Uiscí LIFE’ is ea a bheith ag obair le húinéirí talún agus le pobail chun feasacht a ardú i leith dhobharlaigh blue dot agus cur chun cinn a dhéanamh i leith a gcosanta agus a n-athchóirithe. Déanfar é seo tríd a bheith ag tacú leis an obair atá á déanamh cheana féin agus trí níos mó daoine a spreagadh le bheith páirteach ann. Tá ról ag gach duine sa tionscadal seo agus is ar úinéirí talún agus ar an rannpháirtíocht ón bpobal atá a rath bunaithe.

Feirmeoirí

Ar na príomhaidhmeanna atá ag Uiscí LIFE IP tá Scéim Íocaíochta Toradh-bhunaithe (RBPS) atá deonach agus píolótach a bhunú atá nasctha leis an gcaighdeán timpeallachta go ginearálta agus le caighdeán
Léigh tuilleadh

Foraoiseoirí

Is féidir leis an bhforaoiseacht tionchar a bheith aici ar aibhneacha ar roinnt bealaí, lena n-áirítear: caillteanais dríodair le linn saothrú foraoiseachta nó oibríochtaí plandála; athruithe ar chórais srutha agus
Léigh tuilleadh

Úinéirí Tí

Is as an dabhach shéarachais nó as córais cóireála fuíolluisce tí eile (CCFT) a thagann príomhfhoinse an truaillithe ó thithe, go háirithe, tithe aonair faoin tuath.
Léigh tuilleadh
Ceann de na príomhaidhmeanna atá ag tionscadal ‘Uiscí LIFE’ is ea a bheith ag obair le pobail chun feasacht a ardú i leith dhobharlaigh blue dot agus cur chun cinn
Léigh tuilleadh

Scoileanna

Braitheann rath thionscadal ‘Uiscí LIFE’ arb é is cuspóir leis caighdeán na n-aibhneacha agus na lochanna i ngach dobharcheantar píolótach a chosaint agus a fheabhsú ar rannpháirtíocht na bpobal iomlán,
Léigh tuilleadh