Skip to main content

Tá sé fho-dhobharcheantar roghnaithe le bheith ina ndobharcheantair léirithe do thionscadal uiscí life. Déanfar bearta chun dul i ngleic le brúnna éagsúla lena n-áirítear an hidreamhoirfeolaíocht, an fhoraoiseacht, an talmhaíocht, an fuíolluisce agus brúnna eile a thástáil i gcúig cinn de na ceantair sin, agus feidhmeoidh an séú ceann ina limistéar rialaithe. Seachas an limistéar rialaithe, roghnaíodh na dobharcheantair seo mar go bhfuil baol ann nach mbainfidh siad amach an cuspóir ardstádais atá leagtha amach dóibh faoin bPlean Bainistithe Abhantrach d’Éirinn 2022- 2027.