Skip to main content

Úinéirí Talún & Grúpaí Leasa


Scoileanna

Braitheann rath thionscadal ‘Uiscí LIFE’ arb é is cuspóir leis caighdeán na n-aibhneacha agus na lochanna i ngach dobharcheantar píolótach a chosaint agus a fheabhsú ar rannpháirtíocht na bpobal iomlán, lena n-áirítear scoileanna. Ceann dár bpríomhghníomhaíochtaí is ea rannpháirtíocht fhadtéarmach na scoileanna agus gníomhaíocht an phobail iomláin ar son chaighdeán an uisce a chur chun cinn i ngach ceann de na dobharcheantair phíolótacha.

Beimid ag eagrú cuairteanna scoile chun níos mó a insint duit faoinár dtionscadal nua agus faoin gcaoi ar féidir leat cuidiú aibhneacha agus lochanna i do phobal a chosaint. Bí ag faire amach anseo chun tuilleadh eolais a fháil maidir leis an gcaoi ar féidir leat a bheith rannpháirteach.