Skip to main content

Project Partner


EPA Logo

Is comhlacht poiblí neamhspleách í an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil a bunaíodh faoin Acht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 1992. Tá an EPA freagrach as an timpeallacht a chosaint agus a fheabhsú ina sócmhainn luachmhar do mhuintir na hÉireann.

https://www.epa.ie/