Skip to main content

Project Partner


Forest Service Logo

Is cuideachta foraoise phríobháideach é Forestry Services Ltd. atá ag obair i dtreo fhoraoiseacht na hÉireann a mhéadú ó bunaíodh an chuideachta sa bhliain 1985. D’ainmnigh Seirbhís Foraoiseachta na Roinne Talmhaíochta Bia agus Mara an chuideachta ina Cuideachta Féinmheasúnaithe. Tá sé d’aidhm ag an gcuideachta cloí le prionsabail na hinbhuanaitheachta agus le cód dea-chleachtais foraoiseachta nuair atáthar i mbun na foraoisí faoina maoirseacht a bhainistiú.

https://www.forestry.ie/directory/department-of-agriculture-food-and-the-marine-dafm