Skip to main content

Project Partner


Local Authority Waters Programme Logo

Tá Clár Uiscí na nÚdarás Áitiúil (LAWPRO) ag obair chun na fadhbanna a chuireann isteach ar chaighdeán uisce in Éirinn a aithint. Téann LAWPRO i mbun comhoibrithe le pobail áitiúla, údaráis áitiúla, gníomhaireachtaí poiblí agus páirtithe leasmhara eile maidir le cúrsaí uisce chun teacht ar réiteach nuair a aithnítear fadhbanna.

https://lawaters.ie/