Skip to main content

Project Partner


Department of Agriculture Logo

Déanann an Roinn Talmhaíochta Bia agus Mara freastal ar an rialtas agus ar mhuintir na hÉireann tríd an earnáil agraibhia a threorú, a fhorbairt agus a rialú, trí shláinte phoiblí a chosaint agus trí bharr feabhais a chur ar thairbhí sóisialta, eacnamaíochta agus timpeallachta. Is é an fhís atá ag an Roinn ná earnáil agraibhia nuálach agus inbhuanaithe a bhaint amach a d’fheidhmeodh chuig na caighdeáin is airde.

https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-agriculture-food-and-the-marine/